TRACKS Comunicaciones

Serveis per a Educació

Monitors Interactius, Manteniment, Multimèdia, Equipament, Xarxes, Subministraments...

Educación

Educació

Serveis TIC per a Educació

Per la nostra trajectòria, TRACKS Comunicaciones sempre ha tingut una especial vinculació amb el sector educatiu. Tenim gran experiència específica en aportar solucions i cobrir tot el ventall de serveis demandat per centres educatius de tot tipus i tamany a nivell nacional.

Monitores

Monitors Interactius

Educació del Segle XXI

La millor opció per a incorporar al seu sistema educatiu continguts multimèdia i interactius, que permetin una participació més àmplia per part dels alumnes i un aprenentatge més col·laboratiu.

Des de 65" a 98".

Amb tot tipus de suports de paret o de peu, fixos o mòbils, estàtics o motoritzats.

Consulteu les ofertes disponibles segons temporada.

Manteniment

Manteniment

Manteniment informàtic integral, preventiu o correctiu

Un sistema informàtic en òptim estat és fonamental per al bon funcionament general de qualsevol centre educatiu.

Possibilitat de contractar el servei en modalitat de bossa d'hores personalitzada, amb uns preus molt avantatjosos i temps de resposta preferent.

El servei s'integrarà amb el personal TIC del seu centre amb total col·laboració i transparència. Elaboració periòdica d'informes que permetin analitzar la qualitat del servei i posar els mitjans oportuns per a la millora contínua.

Xarxes

Xarxes

Cablejades e inal·làmbriques

Gestió i manteniment d'infraestructures actuals, tant a nivell físic com a nivell administratiu i de configuració.

També instal·laciones noves: tirades de cable per a encomses noves o cablejats per aules, plantes o fins i tot edificis sencers.

Equipament

Equipament

Nous equips per a nous temps

Serem el seu soci tecnològic per a la venta i instal·lació de qualsevol tipus de nou equipament informàtic que cobrexi les necessitats del seu centre educatiu: ordinadors de sobretaula, portàtils, tauletes, impressores...

Us aconsellarem sobre les millors opcions disponibles al mercat d'acord al pressupost disponible i a l'ús previst.

Subministraments

Subministraments

Petites necessitats del dia a dia

Subministrem tot tipus de consumibles informàtics i ofimàtics, per a que el seu ritme de treball no quedi afectat.

Primeres marques o marques compatibles de confiança, sempre amb total garantia.